Op het nieuws gaat het regelmatig over evacuaties. Bij een evacuatie vertrekt een groep mensen uit een gevaarlijk gebied en gaat naar een gebied waar het veiliger is. Evacuaties vinden plaats als er sprake is van grote natuurrampen, aanvallen door militairen of terroristen, bommen, brand, industriële ongelukken, verkeersongevallen of een epidemie. U hoeft zich geen zorgen te maken. De laatste grote evacuatie in Nederland was in 1995. Onze overheid doet er alles aan om rampen tegen te gaan.

Het verschil tussen een ontruiming en een evacuatie

Het belangrijkste is dat een ontruiming vooral gaat om gebouwen. Bij een evacuatie gaat het om grotere gebieden. Bij een ontruiming moet iedereen in een gebouw snel naar buiten. Meestal is er een behoorlijke tijdsdruk. Gebouwen in Nederland moeten ontworpen worden, zodat dat mensen gemakkelijk naar buiten kunnen vluchten. Bij sommige gebouwen, zoals een bejaardentehuis of een crèche, is het lastiger omdat niet iedereen zich snel kan verplaatsen. In dat geval moeten er extra maatregelen genomen worden om de veiligheid te garanderen.

Bij een evacuatie is er vaak geen sprake van een direct gevaar. De dreiging heeft men vaak al aan zien komen. Meestal zet de burgemeester de evacuatie in. De bewoners van het gebied krijgen tijdig bericht. Het is erg belangrijk dat zo’n grote operatie goed gecoördineerd wordt. Het gaat om grote groepen mensen waarbij er makkelijk paniek of chaos kan ontstaan.

Wanneer wordt er geëvacueerd?

Alleen bij groot gevaar wordt een evacuatie in gang gezet. Het heeft namelijk grote nadelen. Mensen die al ernstige problemen met hun gezondheid hebben door de ramp, hebben helemaal niets aan een evacuatie. Het kan er voor zorgen dat veel mensen in paniek raken. Vaak blijft dat mensen die geëvacueerd zijn, daar jaren later nog last van hebben.

Criminelen profiteren vaak van een grote ramp. Inbraken komen veel voor tijdens evacuaties. Dit komt omdat criminelen weinig kans hebben om op heterdaad betrapt te worden De politie heeft bovendien vaak niet de tijd heeft om achter ze aan te gaan. Een evacuatie kost ook nog eens veel geld. Het inzetten van hulpdiensten en openbaar vervoer en de huisvesting van een grote groep mensen is erg duur.

Evacuatie op grote hoogte

Een evacuatie op grote hoogte is soms nodig. In de bouw zijn er veel werknemers, die hun werkzaamheden ver boven de grond uitvoeren. Ook voor telecom en schoonmaakbedrijven moeten mensen soms in de hoogte werken. Voor het werken op grote hoogtes worden allerlei veiligheidsmaatregelen getroffen. Helaas is niets op deze wereld zonder risico. Bij de Hoogwerker kunt u een halfdaagse workshop doen, waarbij u leert hoe u uzelf met behulp van lijnen kunt evacueren. Door deze opleiding loopt u minder risico op uw werk of met uw hobby.