IRATA als kwaliteitskeurmerk

IRATA, Industrial Rope Acces Trade Association, is een internationale opleider en kwaliteitskeurmerk. IRATA biedt een uitstekend certificering- en kwaliteitssysteem voor het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte. Daarom is al het personeel van De Hoogwerker IRATA-gecertificeerd.

Oprichting

IRATA is eind jaren tachtig opgericht in het Verenigd Koninkrijk in samenwerking met de Britse arbeidsinspectie. In de loop der jaren is IRATA internationaal gaan opereren en vragen opdrachtgevers, ook in Nederland, steeds vaker om een IRATA-certificaat.

IRATA keurmerk

IRATA is inmiddels een kwaliteitskeurmerk. Een bedrijf wordt niet zomaar een IRATA-gecertificeerd bedrijf. Er zijn strenge voorwaarden en richtlijnen die een bedrijf moet hanteren. Het hoofddoel van IRATA is dat alle werkzaamheden op een veilige en kwalitatief goede manier worden uitgevoerd. De strenge eisen, die voor IRATA-leden gelden, staan omschreven in de ‘IRATA International Code of Practice’ en worden regelmatig gecontroleerd, door middel van strenge inspecties en audits.

IRATA opleidingen

Er zijn drie verschillende IRATA opleidingen:

Level 1. De basisopleiding waar iedereen aan kan deelnemen, waar geen ervaring voor nodig is. Bij deze opleiding leert u alle aspecten van veilig werken met industriële touwtechnieken. Een level 1 medewerker werkt altijd onder toezicht van een level 3 supervisor.

Level 2. Om de level 2 opleiding te kunnen volgen heeft u een jaar lang level 1 ervaring met duizend praktijkuren nodig. In deze gevorderde opleiding wordt de nadruk gelegd op het bouwen van touwinstallaties en het uitvoeren van reddingstechnieken. Een level 2 medewerker werkt altijd onder toezicht van een level 3 supervisor en heeft verantwoordelijkheid voor de ploeg.

Level 3. Om deze gespecialiseerde opleiding te kunnen volgen heeft u een jaar level 2 ervaring nodig met duizend praktijkuren. Bovendien dient u in het bezit te zijn van een EHBO-certificaat. Voor deze opleiding worden hoge eisen gesteld aan uw klimtechniek. De opleiding staat in het teken van complexe reddingen, verantwoordelijkheid voor veiligheid en procedures, alternatieve riggingsmethoden en inzicht bij werksituaties.

 

De opleidingen, bestaande uit vier intensieve trainingsdagen, worden afgesloten met een examen. Het examen wordt afgenomen door een erkende, onafhankelijke IRATA-examinator en neemt een hele dag in beslag. Het examen bevat een mondeling, praktisch en theoretisch gedeelte. Kandidaten, die het examen behalen, ontvangen een IRATA-certificaat in het betreffende level, een ID-card en een logboek (alleen bij het eerste level). Het certificaat is drie jaar geldig, na drie jaar moet er opnieuw examen afgelegd worden na een opfristraining. IRATA-gecertificeerde personen kunnen ook een opfristraining volgen op het moment dat zij een half jaar geen touwtechnieken hebben gebruikt. In deze cursus worden technieken en kennis opgefrist.

Bij De Hoogwerker werkt alleen personeel die IRATA-gecertificeerd zijn. Elke medewerker heeft minimaal een level 1 certificaat.