Taak risico analyse

Het is belangrijk dat werknemers veilig hun werk kunnen doen. In Nederland is er daarom de Arbeidsomstandighedenwet, meestal de Arbowet genoemd. Werkgevers hebben een aantal voordelen van deze wet. Een veilige werkplek betekent ook minder kosten voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

De overheid heeft vastgesteld aan welke eisen de arbeidsomstandigheden moeten voldoen. In sommige gevallen moeten werknemers een onderzoek doen naar de risico’s van het werk op hun werknemers. Dit onderzoek wordt een taak risico analyse genoemd. Een taak risico analyse heeft als doel om te analyseren hoe de risico’s beheerst kunnen worden, of terugbracht kunnen worden naar een acceptabel niveau.

Taak risico analyse: wanneer wordt het uitgevoerd?

Een taak risico analyse wordt opgesteld in 3 gevallen:

– Als er bepaalde procedures opgesteld of onderzocht moeten worden.
– Als er werk met een hoog risico niet volgens bestaande procedures of werkinstructies uitgevoerd kan worden.
– Als er werk voor het eerst uitgevoerd wordt en de risico’s zijn nog niet bekend zijn.

Taak risico analyse: Hoe wordt het uitgevoerd?

Een taak risico analyse wordt uitgevoerd in een team. Het belangrijkste deel van het team zijn de werknemers die het werk uitvoeren. Soms wordt er voor een taak risico analyse overlegd met een deskundige. Het is een vereiste dat één persoon de hoofdverantwoordelijke is, dat is de voorzitter.

De taken moeten goed verdeeld worden, zodat iedereen weet wat hij of zij moet doen. Er is een speciaal formulier dat ingevuld moet worden. Hierin dient ingevuld te worden welk werk geanalyseerd wordt (bijvoorbeeld het reinigen van een gevel) en welke medewerkers meedoen aan het onderzoek. Per activiteit moet worden ingevuld wat alle denkbare en reële risico’s zijn. Er wordt bedacht hoe die risico’s kunnen worden beheerst. De activiteit wordt uitgevoerd en de leidinggevende gaat na of alles volgens de juiste procedures gedaan is. Als laatste wordt er aangegeven of er knelpunten zijn geweest en welke oplossingen er daarvoor zijn.

De Hoogwerker

Om uw werk zo veilig mogelijk te kunnen uitvoeren, heeft u de juiste kennis en vaardigheden nodig. De Hoogwerker is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het werken op hoogte. Bij ons kunt u opleidingen volgen, zodat het werken op de hoogte zo veilig mogelijk wordt gemaakt. Wij geven bijvoorbeeld een cursus ‘redden op hoogte’. Mocht het zo zijn dat er iets gebeurt, dan weet u na deze cursus hoe u moet handelen. Als u gebruik maakt van klimmateriaal, kunnen wij dat keuren op veiligheid. Door de Hoogwerker kunt u en uw medewerkers veilig te werk gaan.